Dobrovolnické centrum FN v Motole
„Pomáháme vám pomáhat“

ÚVOD

Kde dobrovolníci pomáhají

Smyslem dobrovolnických aktivit je zpříjemnění doby hospitalizace dětských i dospělých pacientů, vyplnění jejich volného a často dlouhého času v nemocnici a oživení atmosféry na nemocničních odděleních.

Pravidelné aktivity Skupinové programy na všech dětských odděleních – výtvarné, hudební, herní a zájmové (fotokroužek, filmový klub, keramika, divadélko aj.) a v LDN (hudební kroužek, výtvarná dílna, trénování paměti).

Individuální kontakt s dětským či dospělým pacientem na LDN, odděleních pro dospělé (role společníka), na dětské hematoonkologii (doučování, práce s PC, individuální hra), výpomoc v rehabilitaci dospělých pacientů.

Canisterapie – pravidelně na dětské onkologii, dětské psychiatrii a na LDN (zapojeno 12 psů).

Činnosti podporující nácvik soběstačnosti pacientů – výpomoc v rehabilitačních cvičeních po předchozím zácviku fyzioterapeuty.

Jednorázové akce Koncerty, divadelní představení, výstavy.

Tradiční programy Indiánské prázdniny, Tulipánový den, Vítání jara, Nejen lidé pomáhají – Psí dny, velikonoční, mikulášské a předvánoční akce.

Obrázky z řady aktivit si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

Kde působí dobrovolníci ve FN Motol

Přehled klinik a počtu dobrovolníků pravidelně docházejících do FN v Motole.

Přehled klinik
Dětská částKlinika dětské hematologie a onkologie
Dětská oční klinika a neurochirurgické odd.
Klinika dětské neurologie
Pediatrická klinika
Dětská chirurgická klinika
Dětská ortopedická klinika
Dětská psychiatrická klinika
ORL klinika – ušní , nosní, krční
Kardiocentrum

Dospělá částLéčebna dlouhodobě nemocných I a II (LDN)
I. interní klinika
Oddělení chronické, resuscitační a intenzivní bolesti
Spinální jednotka
Neurologická klinika

Celkem14 pracovišť

© 2015 | web: DATOR3 Services, a.s. | design: Jana Rennerová mapa webu